Vitajte na stránke MŠ Hviezdoslavova

Nájdete tu informácie o prevádzke materskej školy, aktuálne oznamy, dokumenty a mnoho ďalších informácií a zaujímavostí o našej škôlke.


 Doležitý oznam:


 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách nás informoval o nových skutočnostiach, v nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021,  Vám spostredkujeme informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022.S cieľom urýchliť proces posúdenia oprávnenosti detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“) si Vás zároveň dovoľujeme požiadať,
aby ste sa  ako  zákonní zástupcovia detí, ktorým je dotácia na stravu z tohto titulu už poskytovaná v roku 2021 informovali, že:
 

 *  je potrebné na úrad čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, v takomto prípade,
ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;
 
* potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi
školského zariadenia.


 

Ďakujeme  za spoluprácu.Mgr. Eva Karch Hnátayová, riaditeľkaDokumenty ku stiahnutiu nájdete tu 

PODPORTE SVOJIMI 2% Z DANE OZ HVIEZDIČKA

(Tlačivo stiahnete tu)


 


 

aktualne-oznamy

 Oznamy (kliknite)

  • Aktuálne oznamy, najnovšie informácie a všeobecné oznamy

dokumenty


 Dokumenty na stiahnutie  (kliknite)
  • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava za školský rok 2018/ 2019 (stiahnete tu)