Vitajte na stránke MŠ Hviezdoslavova

Nájdete tu informácie o prevádzke materskej školy, aktuálne oznamy, dokumenty a mnoho ďalších informácií a zaujímavostí o našej škôlke.


 Doležitý oznam:


 

 

Organizácia nového školského  roku 2021/2022
 

 • Nástup novoprijatých  detí do materskej školy v novom školskom  roku je 02. septembra 2021, v čase od 7.35 -  do 8. 00 hod.
 • Vzhľadom na to, aby sa deti v šatni nepremiešavali,  príchod detí už chodiacich do MŠ  a novoprijatých do II. triedy /Včielky/ je upravený na čas  od 6. 30.  do 7. 30 hodiny.  
 • Bude prebiehať ranný filter, ktorý  povinne vykonáva materská škola podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Deťom pred vstupom do šatne  bude meraná teplota a použijú dezinfekciu na ruky.
 • Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia telefonicky najneskôr do 7.50 hodiny  daného dňa.
 • Novoprijaté deti si prinesú fotokópiu preukazu poistenca, písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, splnomocnenie na vyberanie detí z MŠ.
 • Všetky deti si prinesú vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 • V I. triede „Žabky“  bude prebiehať adaptačný proces dieťaťa na materskú školu.  Novoprijaté deti 2. septembra nastúpia na 2 hodiny a  každým ďalším dňom sa im pobyt bude postupne predlžovať, čo však závisí   od individuálnych adaptačných schopností  dieťaťa.
 • Ostatné deti nastupujú na celý deň, prípadne kratšie podľa rozhodnutia /poldenná dochádzka/ a priania rodičov.
 • Všetky deti musia mať v skrinke náhradné základné oblečenie a spodnú bielizeň, zabalené rúško,  hygienické vreckovky.
 • Rodičia  nájdu v šatni skrinku označenú obrázkom podľa menného zoznamu,  dieťa prezujú, vyzlečú vrchné šatstvo a odovzdajú dieťa do  triedy, danej učiteľke, prípadne poverenej osobe.
 • Vstupná šatňa je pre deti II. triedy „Včielky“ a druhá šatňa je pre deti I. triedy – všetky „Žabky“  a časť pre deti II. triedy.
 • Deti sa odovzdávajú a vyberajú z MŠ od  učiteliek, všetky individuálne potreby detí riešia rodičia s triednymi učiteľkami.
 • Lúčenie s deťmi prosíme skrátiť na minimum.
 • Upozorňujeme rodičov, že do materskej školy je  zakázané nosiť hračky, nápoje, lieky a  jedlo akéhokoľvek druhu!
 • Všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy.

 
Prosíme rodičov o spoluprácu. Ďakujeme za pochopenie.
 
Tešíme sa na prvý deň v materskej škole v novom školskom roku 2021/2022.

Dokumenty k nástupu do MŠ stiahnete tu

 

Môže ísť o kresbu, na ktorej je dieťa

  

PODPORTE SVOJIMI 2% Z DANE OZ HVIEZDIČKA

(Tlačivo stiahnete tu)


 


 

aktualne-oznamy

 Oznamy (kliknite)

 • Aktuálne oznamy, najnovšie informácie a všeobecné oznamy

dokumenty


 Dokumenty na stiahnutie  (kliknite)
 • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava za školský rok 2018/ 2019 (stiahnete tu)