Vitajte na stránke MŠ Hviezdoslavova

Nájdete tu informácie o prevádzke materskej školy, aktuálne oznamy, dokumenty a mnoho ďalších informácií a zaujímavostí o našej škôlke.


 Doležitý oznam:


 

ZÁPIS detí na školský rok 2021/2022Oznamujeme všetkým dotknutým, že zápis detí

do Materskej školy, Hviezdoslavova 674, Stupava, na školský rok 2021/2021

sa uskutoční v dňoch: 03. 05. a 04. 05. 2021.Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti
zákonného zástupcu /rodiča/. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.
Tlačivo žiadosti je dostupné aj na webovej stránke našej materskej školy: tu  


Spôsob podávania žiadostí:
1. Poštou - vhodením do poštovej schránky na bráne materskej školy,
2. osobne v čase od 13.00 do 14. 30 hodiny,
3. elektronickou schránkou,
4. v prípadne karantény rodiny na e-mail: stupava@mshviezdoslavova.sk


Kritéria prijímania detí do materskej školy na školský rok 2021/2022:
1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho
vzdelávania povinné
2.  deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,
3. deti do naplnenia kapacity MŠ.


Deti, musia spĺňať základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti (bez plienok, vedieť sa vypýtať a použiť toaletu, samostatne sa najesť lyžicou, vedieť sa napiť z hrnčeka /pohára/, vedieť si obliecť základné časti odevu,...)


POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  • je pre deti  od 5-tého roku veku;
  • plní ho dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt,
  • deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

 

 

SPÁDOVÉ OBLASTI PRE MŠ HVIEZDOSLAVOVA 674, STUPAVA
 

PODPORTE SVOJIMI 2% Z DANE OZ HVIEZDIČKA

(Tlačivo stiahnete tu)


 


 

aktualne-oznamy

 Oznamy (kliknite)

  • Aktuálne oznamy, najnovšie informácie a všeobecné oznamy

dokumenty


 Dokumenty na stiahnutie  (kliknite)
  • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava za školský rok 2018/ 2019 (stiahnete tu)