Dokumenty na stiahnutie

Úvod DôležitéDokumenty na stiahnutie

 

ikona-na-stiahnutie  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

(stiahnete tu)


Splnomocnenie na vyberanie dieťaťa z MŠ (stiahnete tu)


  • Oznámenie o výnimke z karantény (stiahnete tu)

  • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava za školský rok 2018/ 2019 (stiahnete tu)


  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (stiahnete tu)


  • Informácia pre žiadiateľov na poskytovanie dotácii na podporu výchovy k stravovacím navýkom dieťaťa (stiahnete tu)
  • Čestné vyhlásenie (stiahnete tu)
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie (stiahnete tu)
  • Zoznam všetkých detí (stiahnete tu)