Dokumenty na stiahnutie

Úvod DôležitéDokumenty na stiahnutie

 

ikona-na-stiahnutie

 

 • Písomné vyhlásenie na podpis jedného ZZ na žiadosť (stiahnete tu)


 • Písomné vyhlásenie na podpisovanie a doručovanie ZZ (stiahnete tu)


 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (stiahnete tu)


 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

(stiahnete tu)


 • Splnomocnenie na vyberanie dieťaťa z MŠ (stiahnete tu)
 • Zásady spracúvania osobných údajov a informácia o právach dotknutej osoby (pre rodičov) (stiahnete tu)

 • Oznámenie o výnimke z karantény (stiahnete tu)
 • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava za školský rok 2018/ 2019 (stiahnete tu)
 • Informácia pre žiadiateľov na poskytovanie dotácii na podporu výchovy k stravovacím navýkom dieťaťa (stiahnete tu)
 • Čestné vyhlásenie (stiahnete tu)
 • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie (stiahnete tu)
 • Zoznam všetkých detí (stiahnete tu)