Strava a jedálny lístok

Úvod Dôležité Strava a jedálny lístok


ikona-strava


Stravná jednotka v MŠ na 1 deň je 1,34€

  • Desiata 0,32€
  • Obed: 0,76€
  • Olovrant: 0,26


 

Pozrite si aktuálny jedálny lístok tu

 Dieťa sa prihlasuje a odhlasuje na stravu do 8.hod. alebo deň vopred. Preplatok za chýbajúce dni bude odpočítaný v stravnom na nasledujúci mesiac.


Stravné sa platí poštovou poukážkou alebo platobným príkazom na účet: SK1602000000002532430457

Stravné sa platí mesiac vopred - najneskôr do 15. v mesiaci

 

 

V rámci piatich stravovacích dní sa MŠ podáva:

  • jedno múčne jedlo
  • dve hlavné mäsové jedlá
  • jedno hlavné jedlo so sníženou dávkou mäsa s nadstavením
  • jedno jedlo zeleninové