Strava a jedálny lístok

Úvod DôležitéStrava a jedálny lístok


ikona-strava


Pozrite si aktuálny jedálny lístok tu

 Stravná jednotka v MŠ na 1 deň je 2,50 €

  • desiata      0,60 €
  • obed         1,40  €
  • olovrant     0,50 €

Dieťa sa prihlasuje a odhlasuje na stravu do 8.hod. alebo deň vopred.

Preplatok za chýbajúce dni bude odpočítaný v stravnom na nasledujúci mesiac.

Deti sa zo stravy odhlasujú osobne alebo telefonicky na tel. č. 02/65934557

 

Stravné sa platí  platobným príkazom na účet: SK1602000000002532430457

Stravné sa platí mesiac vopred - najneskôr do 10. v mesiaci


 

V rámci piatich stravovacích dní sa v  MŠ podáva:

  • jedno múčne jedlo
  • dve hlavné mäsové jedlá
  • jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením
  • jedno jedlo zeleninové