Krúžky

1. Výtvarný krúžok - splupráca so ZUŠ - vedie ho p. uč. Mgr. Jana Hanová

 

2. Angličtina hravou formou -deti sa oboznamujú s cudzím jazykom

                   - Mgr. Eva Barnová

 

3. Pajštunáčik - Všeobecná pohybová príprava  v spolupráci s OZ