Krúžky

1. Výtvarný krúžok - splupráca so ZUŠ - vedie ho p. uč. Mgr. Jana Hanová

 

2. Anglický krúžok - hravou formou sa deti oboznamujú s cudzím jazykom - Mgr. Eva Barnová

 

3. Pajštunáčik - pohybové aktivity