Projekty materskej školy

projetky

  • Škola podporujúca zdravie
  • Environmentálna výchova pre najmenších
  • Evička nám ochorela
  • Dopravná výchova
  • Ľudové zvyky a tradície regiónu Záhorie